Strukturovaný životopis
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
Strukturovaný životopis

Chyby, které by profesní životopis neměl obsahovat

Jaké věci by profesní životopis neměl obsahovat a jak se jim vyhnout. Ne každý má brilantní životopis naplněn excelentními pracovními zkušenostmi, přesto nemusí vypadat amatérsky.

Pracovní zkušenosti, jež nesouvisí s pozicí, o kterou se ucházíte. Vynechte zkušenosti, které se nijak nevážou k dané pozici. Pokud ale žádné takové zkušenosti nemáte, pokuste se najít spojitost mezi tím, co jste dělali a tím, co byste dělat chtěli. Popište tyto zkušenosti tak, aby měly relevanci pro pozici, kterou chcete zastávat.

Krátká doba v pracovní pozici. Když odejdete z práce po několika týdnech či měsících z důvodu, že u dané společnosti nevidíte svoji budoucnost nebo jakkoliv vám nevyhovuje, neuvádějte tyto zkušenosti v životopisu. Zaměstnavatelé mají tendenci pohlížet na lidi, kteří vydrží na jednom místě příliš krátkou dobu, jako na fluktuanty. V případě, že ale máte více takových krátkodobých zkušeností, jež se vážou k pozici, o kterou se ucházíte a jsou to například projekty, na nichž jste pracoval/a pouze kratší dobu, vyčleňte pro tyto zkušenosti v životopisu zvláštní sekci, již nazvete např. Krátkodobé projekty. Takto bude zřejmé, že tyto projekty objektivně trvaly krátkou dobu a nejedná se o trvalé pracovní poměry, které jste ukončili příliš brzy.

Uvádění všech odpovědností, které jste na různých pozicích měli. Soustřeďte se pouze na nejvýznamnější odpovědnosti, jež se vážou k pozici, o kterou se ucházíte. Životopis v žádném případě není místo, kde byste měli uvádět všechny podrobnosti o vašich předchozích úkolech. Uvádějte to nejvýznamnější, co vám nejvíce pomůže získat žádanou pozici.

Doporučení. Bezesporu potřebujete seznam lidí, kteří vás doporučí. V životopisu však tento seznam neuvádějte a rovněž neuvádějte, že jej poskytnete na vyžádání. Je samozřejmostí, že reference předložíte, pokud si je potencionální zaměstnavatel vyžádá.

Důvody, proč jste z poslední práce odešli. I když některé dotazníky vyžadují tyto informace, nechejte si je až na pohovor. Vysvětlování důvodů ukončení pracovních poměrů v životopisu rozhodně není na místě. Vysvětlení si nechejte až na osobní setkání, při kterém dostanete dostatek prostoru.

Zájmy. Skutečnost, že vaše zájmy o vás v očích budoucího zaměstnavatele vytvoří ucelenější obrázek, je nepopiratelná. Nicméně, specifické koníčky vám rovněž mohou uškodit. Pokud se vaše hobby přímo nevážou k budoucí pozici, vynechejte je.

Další články:
Tipy, jak vytvořit životopis, který zaujme a osloví personalistu.
Strukturovaný životopis vzor ke stažení přehledně a výstižně.
Jak nahrát videoživotopis a pro které profese je vhodný.
Stáže pomáhají absolventům získat nové zkušenosti.

Životopis navigace

Chyby, které by profesní životopis neměl obsahovat.


Strukturovaný životopis. Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.